Month: October 2020

ไม้มงคลประดับบ้าน ช่วยเสริมบารมีให้มีความเจริญก้าวหน้า การงาน การเงินและครอบครัว

ไม้มงคลประดับบ้าน ช่วยส่งเสริมบารมีผู้อยู่อาศัย ไม้มงคลประดับบ้าน  การมีบ้านที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากการหาทำเลที่ดีแล้ว ไม้มงคลประดับบ้าน เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเสริมบารมีผู้อยู่อาศัยให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านการงาน การเงิน และชีวิตครอบครัว ตามความเชื่อของคนไทยโบราณที่สืบทอดต่อกันมา เชื่อว่าต้นไม้มีส่วนช่วยให้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ดีขึ้นได้ หากนำมาปลูกไว้จะเป็นมงคลกับชีวิต โดยแบ่งการเสริมบารมีไว้ดังนี้ ต้นไม้มงคลปลูกในบ้านแล้วดี ไม้มงคลที่ต้องการประสบความสำเร็จทางด้านการงานได้แก่ 1.ต้นพุดดอกสีขาว…